Smernica EÚ o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti (CSRD). Usmernenie hodnotového reťazca

Minulý piatok EFRAG dokončila svoje prvé tri dokumenty s usmerneniami k implementácii ESRS. Usmernenie sa týka hodnotenia významnosti (IG 1), hodnotového reťazca (IG 2) a údajových bodov ESRS (IG 3).

Pre nezasvätených je EFRAG (Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo) technickým poradcom Európskej komisie, ktorý vypracoval návrh európskych noriem pre výkazníctvo o udržateľnosti vydaných v rámci CSRD. Jej poslaním je slúžiť európskemu verejnému záujmu v oblasti finančného výkazníctva a výkazníctva o udržateľnosti rozvíjaním a presadzovaním európskych názorov v oblasti podnikového výkazníctva. (Michael R. Littenberg, Marc Rotter, Samantha Elliottová, viac na lexology.com)