UNESCO spúšťa iniciatívu zeleného vzdelávania

Rekordné teploty, ničivé záplavy a topiaci sa ľad sa pravidelne dostávajú na titulky po celom svete. Klimatické zmeny sa dejú a milióny ľudí pociťujú jej smrteľné následky. V súčasnosti však vzdelávanie nepomáha novým generáciám osvojiť si ekologickejší a udržateľnejší životný štýl. Existuje naliehavá potreba zmeniť spôsob, akým vyučujeme a učíme sa, aby sme študentom poskytli prostriedky na konkrétne kroky v súvislosti so zmenou klímy.

Toto je kľúčový odkaz, ktorý chce UNESCO odovzdať pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia zverejnením smerníc pre ekologizáciu škôl a školských programov, uvádza web UNESCO. (Viac na unesco.org)