Vývoj po roku 2030: Viac spolupráce, menej konkurencie?

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) predstavovali kľúčový medzník v rámci  spolupráce a spoločnej agendy na riešenie globálnych výziev naprieč rozsahmi a geografickými oblasťami.

Avšak napriek počiatočnému optimizmu, že merateľné ciele by podporili zodpovednosť a transparentnosť vo vývoji, pokrok smerom k realizácii cieľov bol zmiešaný. Globálne rozvojové programy čoraz viac čelia výzvam zintenzívnenia klimatických zmien, návratu populizmu a etnonacionalizmu a prehlbovaniu nerovností na vnútroštátnom a medzinárodnom meradle.

Tento článok sa pýta na priority, ktoré musia byť základom pre kritický program rozvoja po SDG. Aby sme sa nad tým zamysleli, najprv preskúmame tri otázky rozvojovej agendy: 1) môže byť rozvoj udržateľný? 2) Môže byť vývoj realizovaný prostredníctvom trhov? A 3) môže byť rozvoj „globálny“? Aby sme sa vyrovnali s týmto napätím a urobili prvý krok smerom ku kritickejšej agende po roku 2030, vyzývame k zameraniu sa na priestory, multiplicity a historické prvky rozvoja. (University of Sheffield, viac na liverpooluniversitypress.co.uk)