Najhorúcejšie májové rekordy si vyžadujú opatrenia v oblasti klímy

Podľa údajov služby Copernicus Climate Change Service (*C3S) bol máj 2024 najteplejším májom v záznamoch a bol to 12. mesiac po sebe, v ktorom globálna priemerná teplota dosiahla rekordnú hodnotu za príslušný mesiac. Údaje C3S boli citované generálnym tajomníkom OSN vo výzve na naliehavú akciu, keďže sú zverejnené dve nové správy s podrobnosťami o aspektoch zmeny klímy.

Globálna priemerná teplota za máj 2024 bola o 0,65 °C nad priemerom rokov 1991 – 2020 a o 1,52 °C nad predindustriálnym priemerom 1850 – 1900, čo predstavovalo 11. mesiac po sebe (od júla 2023), v ktorom celosvetová priemerná teplota dosiahla resp. prekročili 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami.

Odrážajúc postupnosť rekordných mesačných teplôt, celosvetová priemerná teplota za posledných 12 mesiacov (jún 2023 – máj 2024) je najvyššia v histórii, o 0,75 °C nad priemerom z rokov 1991 – 2020 a o 1,63 °C nad priemerom z rokov 1850–1850. 1900 predindustriálny priemer, podľa údajov C3S. (Viac na climate.copernicus.eu)