Výzva na podávanie žiadostí: Výzva Lead2030 pre SDG13

Deloitte s hrdosťou podporuje súťaž Lead2030 Challenge pre SDG13 už tretí rok po sebe.  Prostredníctvom tejto výzvy sa snažia podporiť zapálených ľudí, ktorí hľadajú zmysluplné a inovatívne spôsoby boja proti  klimatickým zmenám . V súlade s ambíciou spoločnosti Deloitte riešiť zmenu klímy prostredníctvom zapojenia ekosystémov sa táto výzva snaží podporovať škálovateľné riešenia vedené  mládežou , ktoré:

  • Znížiť dopady zmeny klímy a/alebo dať ostatným možnosť konať v súvislosti so zmenou klímy
  • Vyriešte hlavné príčiny problému
  • Ukážte schopnosť zvýšiť vplyv a potenciál škálovať
  • Spolupracujte s ostatnými na urýchlení alebo rozšírení vplyvu
  • Využite inovatívne prístupy

Výzva je otvorená pre mladých ľudí zo sociálnych podnikov, neziskoviek, či komunitných organizácií.