Rezolúcia o klíme a zdraví má silnú podporu od členských štátov WHO

Na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve minulý týždeň členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prijali rezolúciu o zmene klímy a zdraví. Rezolúcia jasne označuje zmenu klímy za hlavnú hrozbu pre verejné zdravie a stanovuje rámec na vybudovanie trvalo udržateľných zdravotníckych systémov odolných voči zmene klímy. Medzi rôznymi navrhovanými opatreniami bola medzisektorová spolupráca, zvyšovanie povedomia o vzájomnej závislosti medzi klimatickými zmenami a zdravím a dekarbonizácia na riešenie základnej príčiny zmeny klímy. Prijatie demonštruje politický záväzok vlád a WHO rozšíriť opatrenia v oblasti klímy ako prioritu verejného zdravia na ochranu ľudí pred rastúcimi zdravotnými vplyvmi zmeny klímy. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)