Európska centrálna banka ukladá bankám pokuty za neriešenie klimatických zmien

Bolo oznámené, že Európska centrálna banka udelí pokuty až štyrom veriteľom, pretože „nesplnia termíny stanovené ECB na posúdenie ich vystavenia klimatickým rizikám“. Nariadenia ECB konkrétne vyžadujú, aby „banky zhodnotili, či sú alebo budú vystavené významným rizikám a či to zohľadnia vo svojich kapitálových rezervách“ a „[n]e ECB má . . . [zahrnuté] klimatické a environmentálne riziká“ v tomto hodnotení. Banky, na ktoré sa vzťahujú tieto pokuty, zatiaľ tieto požiadavky nesplnili.

Zdá sa však, že ECB – napriek plánovanému uloženiu týchto pokút – pristupuje k vymáhaniu pomerne šetrne. ECB uviedla, že pôvodne pohrozila trestom osemnástim bankám, no teraz čelia trestu len štyrom. To naznačuje, že veľká väčšina bánk, s ktorými ECB spolupracovala – viac ako 75 % – prispôsobila svoje správanie tlaku ECB a vyhla sa sankciám. Okrem toho, kým nebude oznámená výška pokút, nie je jasné, či budú sankcie vymerané vo významnej výške na podporu odstrašenia, alebo budú skôr symbolické ako represívne. (Viac na lexology.com)