Geotermálna energia: výzvy a príležitosti v kontexte zmeny klímy

Geotermálna energia vyniká v súčasnom energetickom prostredí ako sľubné riešenie na riešenie klimatických zmien . Tento obnoviteľný zdroj energie využíva vnútorné teplo Zeme a ponúka stabilnú, nízkouhlíkovú výrobu , ktorá je kľúčová pre udržateľný energetický prechod . Jeho realizácii však bránia značné technické , ekonomické a environmentálne výzvy . Tento článok skúma možnosti , ktoré geotermálna energia ponúka, a analyzuje  prekážky , ktoré treba prekonať, aby sme ju efektívne integrovali do boja proti globálnemu otepľovaniu . Prostredníctvom podrobnej analýzy sa snažíme pochopiť, ako optimalizovať tento zdroj a aké stratégie prijať na zmiernenie jeho problémov, čím prispejeme k čistejšiemu energetickému modelu . (LEANDRA FONTANA, viac na meteogiornale.it)