OSN varuje: všetky krajiny musia do roku 2025 vypracovať plány na prispôsobenie sa zmene klímy

Všetky krajiny na svete, ktoré tak ešte neurobili, musia pripraviť adaptačné plány na zmenu klímy do roku 2025. Novú výzvu z Bonnu spustil výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny Simon Stiell, ktorý varoval, že ešte stále existuje dlhá spôsob, ako obmedziť globálne otepľovanie na 2,7 až 1,5 stupňa do konca storočia. „Smerujeme k nárastu o 2,7 stupňa : to je stále katastrofálne veľa a cesta, ktorá nás čaká k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa 1,5 (stupňa) v tomto storočí, je dlhá a plná prekážok,“ povedal pri inaugurácii 60. pomocné orgány klimatickej konferencie v Bonne. Cieľom dvojdňovej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo približne 6 000 účastníkov vrátane národných predstaviteľov, mimovládnych organizácií a aktivistov občianskej spoločnosti , je podporiť pokrok a pripraviť rozhodnutia na schválenie na nadchádzajúcom COP29, ktoré sa bude konať budúci rok v novembri v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku. (Viac na agi.it)