Vzdelávanie a klimatické zmeny

Napriek presvedčivým dôkazom o vplyve vzdelávania na iné výsledky rozvoja a úlohe, ktorú zohráva pri rozvoji profesionálnej kapacity pre prechody na trvalo udržateľný rozvoj, vzdelávanie často chýba v strategických, politických, plánovacích a finančných úvahách iných sektorov. Správa o globálnom monitorovaní vzdelávania predstavuje novú sériu strategických dokumentov na podporu dialógu o vzájomnom vzťahu vzdelávania s ostatnými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Prvý článok zo série sa zameriava na klimatické zmeny. Začína sa preskúmaním rastúceho vplyvu zmeny klímy na rozvoj vzdelávania a až potom sa začne venovať úlohe vzdelávania. Vzdelávanie má trochu nedocenený príspevok k rozvoju odborných kapacít pre prechod na zelené, obehové a regeneratívne hospodárstvo. Vo všeobecnosti sa tiež predpokladá, že formálne, neformálne a informálne vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri motivovaní opatrení na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. (Viac na  unesco.org )