„Oslabujúca sa“ klimatická politika v mäsovom a mliekárenskom priemysle v EÚ

Správa, ktorú 29. mája zverejnil  InfluenceMap, think-tank, ktorý analyzuje vplyv podnikania a financií na zmenu klímy, zistila, že živočíšnemu priemyslu sa „do veľkej miery podarilo“ oslabiť politiky EÚ, ktoré boli navrhnuté tak, aby znížili vplyv mäsový a mliečny sektor.

Šesť politík, na ktoré sa toto odvetvie zameriava, zahŕňa stratégiu EÚ z farmy na stôl, revíziu smernice o priemyselných emisiách – ktorej cieľom bolo znížiť znečistenie klímy, akým je napríklad metán uvoľňovaný z fariem – a rámec trvalo udržateľných potravinových systémov, ktorého cieľom je podporiť prechod k udržateľnejším diéty.

V správe sa zistilo, že tri ďalšie politiky – revízia politiky EÚ na podporu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, revízia školského programu EÚ pre ovocie, zeleninu a mlieko a stratégia pre metán – boli tiež terčom silného lobovania zo strany záujmových skupín v oblasti mäsa a mlieka. (Michaela Herrmannová, viac na desmog.com)