WHO uprednostňuje zmenu klímy a zdravie v ďalšom pracovnom programe

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojom Všeobecnom pracovnom programe na roky 2025 – 2028 uprednostňuje zmenu klímy a zdravie, čím zdôrazňuje kritickú potrebu reagovať na stupňujúcu sa hrozbu pre zdravie, ktorú predstavuje zmena klímy. WHO sa zameriava na ochranu zdravia uprostred klimatických výziev posilňovaním zdravotných systémov odolných voči zmene klímy, podporovaním synergií medzi klimatickou odolnosťou a úsilím o zmiernenie a uprednostňovaním zraniteľných skupín obyvateľstva. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)