Vzdelávať – znižovať vplyv zmeny klímy a šetriť životné prostredie

Zmena klímy je jednou z najnaliehavejších výziev našej doby a zodpovednosť za jej riešenie nesie každá generácia. Učitelia ako pedagógovia majú jedinečnú a kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti tým, že vybavia mladé mysle vedomosťami a hodnotami potrebnými na boj proti zmene klímy. Kurz je navrhnutý tak, aby umožnil pedagógom konať a viesť zmysluplnú zmenu.  (Viac na school-education.ec.europa.eu)