Preskúmajte európske hodnotenie klimatických rizík: interaktívni diváci, záverečná správa a ďalšie

Prvé európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA) je komplexným hodnotením hlavných klimatických rizík, ktorým Európa čelí dnes a v budúcnosti. Identifikuje 36 klimatických rizík, ktoré ohrozujú našu energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančné systémy a zdravie ľudí. Mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez naliehavých a rozhodných opatrení sa môžu stať katastrofickými. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)