Klimatické zmeny a ochladzovanie

Napriek strašným varovaniam a naliehavosti súvisiacim s klimatickými zmenami by nám nedostatok politického vedenia mohol dovoliť, aby sme sa v spánku dostali do pekla vytvoreného ľuďmi. K dnešnému dňu predstavujú národné záväzky zníženia emisií v rámci Parížskej dohody iba tretinu toho, čo je potrebné na stabilizáciu globálneho nárastu teploty o 2 °C, a pätinu toho, čo je potrebné na 1,5 °C. Momentálne sme na ceste ku katastrofálnemu otepleniu o 3 °C – ak sa do roku 2030 rapídne neznížia emisie, nevyhneme sa otepleniu o 1,5 °C a možno ani o 2 °C, bez ohľadu na následné opatrenia. Nasledujúcich desať rokov je preto kritických na urýchlenie opatrení všade, kde je to možné. (Viac na eia-international.org)