Pripojte sa k FISU v boji proti klimatickým zmenám

Organizácia Spojených národov vyzvala športový priemysel, aby prijal opatrenia proti globálnej klimatickej kríze, keďže organizovanie športových podujatí – veľkých alebo malých – má priamy vplyv na životné prostredie. Napríklad emisie z dopravy športovcov, trénerov, funkcionárov a divákov, obstarávanie produktov a služieb a samozrejme priamy nákup energií. FISU je od roku 2022 oddaným signatárom akčného rámca OSN pre oblasť klímy, ktorý založila Organizácia Spojených národov pre klimatické zmeny a je určený pre športové organizácie a zainteresované strany v športovom sektore s cieľom poskytnúť podporu pri dosahovaní globálnych cieľov v oblasti zmeny klímy. Pomocou tohto rámca FISU dúfa, že sa jej členovia môžu zaviazať k podniknutiu krokov a pomôcť znížiť globálne hrozby, ktoré predstavuje zmena klímy. (Viac na fisu.net)