Ako môže zmena klímy viesť k vzniku budúcich pandémií

Letná škola CLIMADEMIC je zameraná na medzinárodných doktorandov alebo PostDocs s akademickým zázemím v oblasti výskumu a modelovania klímy, epidemiológie, verejného zdravia, strojového učenia a vedy o údajoch. Primárnym cieľom je vybaviť novú generáciu výskumníkov rozumným pochopením prepojenosti medzi klimatickými zmenami a ľudským zdravím, aby mohli riešiť globálne výzvy v oblasti verejného zdravia. Prednášky poskytnú rozsiahly prehľad o špičkových metódach v oblasti výskumu klímy a epidemiológie a preskúmajú, ako možno umelú inteligenciu použiť na zodpovedanie otázok výskumu medzi jednotlivými oblasťami. Účastníci budú mať príležitosť rozšíriť svoju vedomostnú základňu, získať nové zručnosti a stať sa súčasťou rastúcej globálnej siete. (Viac na fona.de)