EÚ schválila zákon na zvýšenie domácej produkcie zelených technológií

Vlády Európskej únie v pondelok formálne schválili nový zákon, ktorý má zabezpečiť, aby blok vyrábal 40 % svojich solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel a iných zariadení v oblasti čistých technológií a pomohol európskemu priemyslu konkurovať USA a Čínski rivali.
Zákon Net Zero Industry Act (NZIA) nadobudne platnosť budúci mesiac alebo začiatkom júla po jeho podpísaní predsedami Európskeho parlamentu a Rady a zverejnení v oficiálnom vestníku EÚ. (Viac na reuters.com)