Európska konferencia o prispôsobení sa zmene klímy 2025

ECCA2025 bude jedinečným zhromaždením odborných znalostí z oblasti adaptácie od výnimočnej siete odborníkov z praxe, vlád, výskumníkov a zainteresovaných strán. Konferencia bude slúžiť ako dynamická platforma na zdieľanie praktických skúseností a nástrojov, výmenu názorov a podporu spolupráce smerom k inteligentnejšej, rýchlejšej a systematickejšej adaptácii v Európe. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)