Spustenie nástroja na podporu regionálnej adaptácie (RAST) na portáli misií EÚ

Regionálny nástroj na podporu prispôsobenia (RAST), ktorý vyvinula EEA v rámci misie EÚ pre prispôsobenie sa zmene klímy, podporuje miestne a regionálne orgány pri plánovaní a implementácii plánov a opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy. Poskytuje praktické usmernenie prostredníctvom šiestich kľúčových krokov cyklu adaptačnej politiky, podporené užitočnými príkladmi a dodatočnými zdrojmi. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)