Čo je klimatická spravodlivosť?

Aby sme hovorili o klimatickej spravodlivosti, musíme si uvedomiť, že vo svete existujú krajiny, ktoré sú za klimatickú krízu viac zodpovedné, a krajiny, ktoré tieto zmeny trpia silnejšie, napríklad Afrika, ktorá je zodpovedná len za 4 % celosvetových emisií.

V rámci klimatických rokovaní (COP), zhromaždení, na ktorých diskutujú takmer všetky krajiny sveta o riešení klimatickej krízy, je potrebné nájsť spôsob, ako ekonomicky kompenzovať nielen najviac poškodené krajiny, ale aj uznanie historickej zodpovednosti zainteresovaných krajín.

Na riešenie tohto problému boli identifikované tri piliere: zmiernenie zmeny klímy, prispôsobenie sa zmene klímy a straty a škody spôsobené zmenou klímy. (Elle Active Getting Greener, viac na elle.com)