Európania sa naďalej cítia priamo ovplyvnení environmentálnymi otázkami a politikou

Podľa  nového prieskumu Eurobarometra na tému „Postoj Európanov k životnému prostrediu“, ktorý bol dnes zverejnený,   Európania naďalej vyjadrujú veľké obavy o životné prostredie , ktoré považujú za problém, ktorý sa ich osobne dotýka.

Viac ako tri štvrtiny Európanov (78 %) uvádzajú, že environmentálne problémy majú priamy vplyv na ich každodenný život a zdravie . A viac ako štyria z piatich respondentov (84 %) súhlasia s tým, že na ochranu životného prostredia v ich krajine sú potrebné právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia . Tieto výsledky sú takmer totožné s výsledkami  posledného prieskumu  uskutočneného v roku 2019, čo poukazuje na pretrvávajúci význam environmentálnej politiky EÚ.

Občania sa tiež obávajú nákladov na znečistenie . 92 % Európanov tvrdí, že spoločnosti by mali platiť náklady na odstránenie znečistenia, zatiaľ čo 74 % súhlasí s tým, že náklady by mali hradiť verejné orgány. (Viac na environment.ec.europa.eu)