Misie EÚ Horizont Europe: v rámci výziev na prispôsobenie sa zmene klímy je k dispozícii takmer 124 miliónov EUR

V súlade s pracovným programom Horizont Európa 2023 – 2025 Európska komisia spustila tri nové výzvy na predkladanie návrhov v rámci Adaptácie na zmenu klímy a obnovy našich oceánov a vody do roku 2030 misií Horizon Europe. V rámci týchto výziev je k dispozícii celkovo 233,7 milióna EUR vo financovaní EÚ (z toho 123,97 milióna na výzvy na prispôsobenie sa zmene klímy) s termínmi do 18. septembra 2024. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)