Nová databáza zameraná na zjednodušenie rozhodovania o adaptácii na klímu

Misia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy predstavila novú databázu, ktorá má pomôcť zjednodušiť a zefektívniť rozhodovanie o regionálnej adaptácii na zmenu klímy. Nová databáza poskytuje miestnym a regionálnym orgánom prístup k aktuálnym, užitočným a spoľahlivým nástrojom rozhodovania na prispôsobenie sa.

V súčasnosti databáza obsahuje 11 starostlivo vybraných nástrojov, ktoré pomáhajú miestnym a regionálnym adaptačným manažérom s istotou orientovať sa a vyberať najvhodnejšie nástroje pre ich špecifické potreby a vo fáze ich vývojového cyklu, od počiatočného plánovania adaptácie na zmenu klímy až po implementáciu v plnom rozsahu. Tento výber je založený na faktoroch, ako sú nebezpečenstvá, štádium adaptácie a úroveň odbornosti, čím sa zabezpečuje, že manažéri nájdu nástroje, ktoré najlepšie vyhovujú ich požiadavkám. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)