ETS2 : budovy, cestná doprava a ďalšie sektory. Domácnosti si priplatia za emisie z vykurovania.

V rámci revízií smernice ETS z roku 2023 bol vytvorený nový systém obchodovania s emisiami s názvom ETS2, ktorý je oddelený od existujúceho EU ETS. Tento nový systém bude pokrývať a riešiť emisie CO 2 zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch (najmä malé priemyselné odvetvia, na ktoré sa nevzťahuje existujúci EÚ ETS).

ETS2 bude dopĺňať ostatné politiky Európskej zelenej dohody v zahrnutých sektoroch pomáha členským štátom dosiahnuť ich ciele zníženia emisií podľa nariadenia o spoločnom úsilí (ESR). Znižovanie emisií v týchto sektoroch bolo zatiaľ nedostatočné na to, aby sa EÚ vydala na pevnú cestu k cieľu klimatickej neutrality do roku 2050. Cena uhlíka stanovená systémom ETS2 poskytne trhový stimul pre investície do renovácií budov a nízkoemisnej mobility.

ETS2 bude plne funkčný v roku 2027. Hoci pôjde o systém „stropov a obchodovania“ ako existujúci systém EÚ ETS, ETS2 bude pokrývať emisie v smere dodávateľského reťazca. Budú to skôr dodávatelia palív než koneční spotrebitelia,  ako sú domácnosti alebo používatelia automobilov, ktorí budú musieť monitorovať a hlásiť svoje emisie. Tieto subjekty budú regulované v rámci ETS2, čo znamená, že budú musieť odovzdať dostatočné množstvo kvót na pokrytie svojich emisií. Regulované subjekty budú tieto kvóty nakupovať na aukciách. Strop ETS2 bude nastavený tak, aby sa emisie do roku 2030 znížili o 42 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005. (Viac na climate.ec.europa.eu)