Výnosy z cien uhlíka dosiahli v roku 2023 rekordných 104 miliárd dolárov, Svetová banka

Správa Svetovej banky odhaľuje, že krajiny s mechanizmami oceňovania uhlíka vygenerovali minulý rok rekordné príjmy vo výške 104 miliárd dolárov. Viac ako polovica finančných prostriedkov smerovala na programy súvisiace s klímou a prírodou.

Stanovenie cien uhlíka , ktoré sa realizuje prostredníctvom daní z uhlíka alebo systémov obchodovania s emisiami (ETS), je rozhodujúce pre znižovanie emisií a podporu rastu s nízkymi emisiami.

Napriek tomuto úspechu správa zdôrazňuje, že súčasné uhlíkové dane a systémy obchodovania s emisiami sú stále nedostatočné na splnenie klimatických cieľov Parížskej dohody. Hoci 24 % globálnych emisií je pokrytých nejakou formou spoplatnenia uhlíka, menej ako 1 % podlieha cenám dostatočne vysokým na to, aby obmedzili nárast teploty pod 2 °C. (Jennifer L, carboncredits.com)