Čo očakáva verejnosť od bánk v oblasti ESG a aké aktivity vykonáva bankový sektor v tejto oblasti?

Banky na Slovensku sú verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu. Aj z hľadiska reputácie hodnotí verejnosť ich pôsobenie na trhu pozitívne, pričom vníma prínos bánk predovšetkým v sociálnom pilieri a etickom podnikaní. V rámci ESG oblasti očakáva populácia od bánk angažovanosť v oblasti riadenia firmy, ale aj v sociálnej oblasti. Hoci v environmentálnej oblasti je ich zapojenie očakávané v menšej miere, nemalo by byť opomínané. Banky si svoju dôležitú úlohu v oblasti ESG uvedomujú, a preto vyvíjajú mnohé aktivity k zodpovednejšiemu a udržateľnejšiemu podnikaniu. (Viac na sbaonline.sk)