Sekvestrácia uhlíka

Sekvestrácia uhlíka je proces ukladania uhlíka do zásoby uhlíka. Zohráva kľúčovú úlohu pri obmedzovaní klimatických zmien znížením množstva oxidu uhličitého v atmosfére . Existujú dva hlavné typy sekvestrácie uhlíka: biologická (nazývaná aj biologická sekvestrácia ) a geologická. Biologická sekvestrácia uhlíka je prirodzene sa vyskytujúci proces ako súčasť   uhlíkového cyklu . Ľudia ho môžu vylepšiť zámerným konaním a používaním technológie. Oxid uhličitý sa prirodzene zachytáva z atmosféry prostredníctvom biologických, chemických a fyzikálnych procesov. Tieto procesy možno urýchliť napríklad zmenami vo využívaní pôdy a poľnohospodárskych postupov, ktoré sa nazývajú uhlíkové poľnohospodárstvo . Umelé procesy boli tiež navrhnuté tak, aby vyvolali podobné účinky. Tento prístup sa nazýva zachytávanie a ukladanie uhlíka . Zahŕňa použitie technológie na zachytávanie a sekvestráciu (ukladanie) CO
2
ktorý sa vyrába ľudskou činnosťou pod zemou alebo pod morským dnom. (Viac na en.m.wikipedia.org)