„Ľadovec apokalypsy“: alarmujúce nové údaje, ktoré znepokojujú vedcov

Ľadovec Thwaites zažíva zrýchlené topenie v dôsledku infiltrácie teplej oceánskej vody. Podľa novej štúdie publikovanej v časopise PNAS toto topenie prevyšuje predchádzajúce predpovede. Ľadovec Thwaites, ktorý sa nachádza v západnej Antarktíde a zodpovedá veľkosti Floridy, zohráva kľúčovú úlohu v regionálnej stabilite. Na analýzu týchto zmien použili výskumníci satelitné údaje získané od marca do júna 2023. Tieto údaje sú doteraz najpodrobnejšie o tomto ľadovci. Snímky naznačujú, že povrch ľadovca osciluje niekoľko centimetrov v reakcii na každodennú infiltráciu morskej vody. (Julien DONMEZ, viac na vivredemain.fr)