Zdravie a klimatické zmeny na WHA77

Sedemdesiate siedme Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA77) sa koná v Ženeve vo Švajčiarsku v dňoch 27. mája – 1. júna 2024. Témou tohtoročného zdravotníckeho zhromaždenia je: Všetko pre zdravie, zdravie pre všetkých.

Očakáva sa, že WHA77 stanoví nové ambície pre členské štáty a WHO v oblasti klímy a zdravia prijatím osobitnej rezolúcie o zmene klímy a zdraví, ako aj štrnásteho všeobecného pracovného programu WHO na obdobie rokov 2025 – 2028. (GPW14), pričom reakcia na zmenu klímy bola vybraná ako jeden zo šiestich kľúčových strategických cieľov. (Viac na who.int)