Pochopenie dopadov zmeny klímy na zraniteľné polárne oblasti Zeme

Vplyv klimatických zmien je najakútnejší v polárnych oblastiach Zeme. Arktída a Antarktída sa rýchlo otepľujú, čo má dramatické dôsledky nielen pre miestne životné prostredie, ale aj pre celý svet. Tento balík výsledkov CORDIS predstavuje vedecký pokrok dosiahnutý v rámci 13 projektov financovaných EÚ, pričom študuje polárne oblasti, zmenu klímy a súvislosť medzi oceánom, klímou a kryosférou, čím odstraňuje dôležité medzery spojené s porozumením, modelovaním a predpovedaním zraniteľných zložiek klimatického systému Zeme a biosféra. (Viac na cordis.europa.eu)