Agentúra na podporu BEREC (Úrad BEREC)

Úrad BEREC je agentúra EÚ, ktorá podporuje BEREC pri plnení jeho poslania zabezpečiť konzistentnú implementáciu európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Na dosiahnutie tohto cieľa Kancelária BEREC poskytuje všetku potrebnú odbornú a administratívnu podporu pre prácu BEREC-u vrátane finančných, organizačných a IKT služieb a prispieva k regulačnej práci BEREC-u v prospech ľudí v Európe.

webové stránky
https://www.berec.europa.eu/en
Email
Telefónne číslo
+371 2957 8999
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia