Vyhľadávač legislatívy EÚ o chemických látkach

EUCLEF vám poskytuje prehľad legislatívy Európskej únie o chemikáliách. Môžete vyhľadávať informácie o svojich látkach, nájsť príslušné zákony a skontrolovať, aké povinnosti môžete mať. Pre každý právny predpis nižšie môžete nájsť súhrn všetkých relevantných informácií vrátane rozsahu, povinností, výnimiek, regulačných činností a zoznamov ovplyvnených látok spolu s odkazmi na úplné právne texty vo všetkých jazykoch EÚ.

EUCLEF je financovaný z Programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME). 5 právnych predpisov v kompetencii agentúry ECHA (REACH, CLP, BPR, PIC a POPs) je automaticky zahrnutých do EUCLEF; podrobnosti o zoznamoch, ktoré sa k nim vzťahujú, možno nájsť na stránke Informácie o chemikáliách . (Viac na echa.europa.eu)