Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) riadi programy Európskej komisie, ktoré prispievajú k dekarbonizácii a udržateľnému rastu. (Viac na commission.europa.eu)