Zmena klímy: príčiny, účinky a opatrenia na boj proti nej

Klimatické zmeny sú globálnym fenoménom, ktorý predstavuje veľkú hrozbu pre prežitie života na našej planéte. Klíma sa vzťahuje na priemerné poveternostné podmienky zahŕňajúce režimy teploty, vlhkosti a zrážok, ktoré prevládajú počas ročných období, rokov alebo desaťročí v regionálnom alebo globálnom meradle. V nasledujúcom desaťročí sa veci môžu zhoršiť, tak čo robiť, aby sme to zastavili? (Olivier Noudjalbaye Dedingar, viac na alwihdainfo.com)