Observatórium informuje o rizikách klimatických zmien pre deti a mládež

Deti a dospievajúci sú obzvlášť zraniteľní voči zdravotným vplyvom klimatických zmien, pretože ich telá a imunitný systém sa stále vyvíjajú (Anderko et al., 2020). Napríklad extrémne teplo môže mať vážnejšie účinky na mladých ľudí, pretože ich telo nereguluje teplotu tak efektívne ako telo dospelých (Vanos et al., 2017). Preto im počas horúčav viac hrozí dehydratácia, vyčerpanie z tepla a úpal. Zle vetrané a preplnené triedy navyše zhoršujú podmienky, v ktorých sa mladí ľudia musia sústrediť a podávať výkony (Salthammer et al., 2016). Už počas tehotenstva môže mať stres negatívny vplyv na zdravie a vývoj dojčaťa a môže viesť k predčasnému pôrodu, nízkej pôrodnej hmotnosti a narušeniu kognitívneho, behaviorálneho a motorického vývoja (King et al., 2012). (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)