Pesimistické varovania pred klimatickými zmenami nefungujú

Ak chcete efektívne komunikovať o zmene klímy a globálnom otepľovaní, je dôležité prispôsobiť svoje posolstvo vašej cieľovej skupine a cieľom. Výskumníci vytvorili aplikáciu, ktorá má pomôcť ľuďom, ktorí chcú zvýšiť povedomie o klimatických problémoch. Tento nástroj má za cieľ maximalizovať podporu, či už sú používateľmi výskumníci, politici, tvorcovia politík alebo zákonodarcovia. 59 000 ľudí sa zúčastnilo prieskumov v rámci práce na vytvorení aplikácie a Nórsko bolo medzi 63 zapojenými krajinami. (Viac na issues.fr)