V Európe globálnemu otepľovaniu neodolá veľa druhov stromov

Pomerne často uznávané akcie zamerané na opätovnú výsadbu stromov nie sú vždy produktívne. Výskumníci sa preto domnievajú, že v budúcnosti bude potrebné vynaložiť úsilie na výber druhov prispôsobených životnému prostrediu v kontexte čoraz znepokojujúcejšieho  globálneho otepľovania. roku 2020 výskumník z oddelenia environmentálnych štúdií na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz (Spojené štáty) tvrdil, že vysádzanie stromov na ochranu životného prostredia je niekedy kontraproduktívna stratégia . Týka sa to najmä zle premyslených alebo zle pripravených projektov opätovného zalesňovania , ktoré môžu vyvolať viac negatívnych než pozitívnych účinkov. Okrem toho by prijatie opatrení na reguláciu klčovania pôdy bolo užitočnejšie pre zachovanie lesov a ich biodiverzity. (Demeure, geograf, viac na sciencepost.fr)