Spomalenie zmeny klímy je možné

Január 2024 bol prvým rokom, počas ktorého sa povrchové teploty zemegule zvýšili o 1,5 °C nad priemer. Hoci nie je známe, či tento trend bude pokračovať, znamená to, že teploty sa blížia k hranici dohodnutej v roku 2015 v Parížskej dohode na konferencii OSN o zmene klímy. Pri takýchto správach je ľahké mať pocit, že už je neskoro, že nemôžeme urobiť nič, aby sme obmedzili emisie skleníkových plynov natoľko, aby sme to zmenili. Ale správa od Joint Global Change Research Institute (JGCRI), partnerstvo medzi Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) a University of Maryland, ukazuje, že svetový cieľ udržať sa pod nárastom teploty o 1,5 °C je stále na dosah. Štúdia bola vedená z Centra pre globálnu udržateľnosť na University of Maryland. (JoAnny Wendelovej, viac na phys.org)