Klimatické zmeny sú otázkou ľudských práv

V apríli Európsky súd pre ľudské práva rozhodol  v prospech skupiny seniorov, ktorí tvrdili, že neschopnosť švajčiarskej vlády splniť ciele na zmiernenie klimatických zmien má nepriaznivý vplyv na ich zdravie, pohodu a kvalitu života.

Toto prelomové rozhodnutie najvyššieho súdu pre ľudské práva v Európe potvrdzuje nielen to, že zmena klímy je úzko spätá s ľudskými právami, ale v skutočnosti vedie všetky európske vlády k zodpovednosti za prijatie prísnejších opatrení na boj proti zmene klímy. ( Kuan-Wei Chen , McGill University , Hoda Asgarian , Bond University, viac na theconversation.com)