Čo sú F-plyny a prečo sú škodlivé?

F-plyny sa často používajú ako náhrada látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, pretože nepoškodzujú ozónovú vrstvu atmosféry. F-plyny sú však silné skleníkové plyny s ešte vyšším potenciálom otepľovania ako oxid uhličitý (CO 2 ). Vo veľkej miere tak prispievajú ku klimatickým zmenám.

Na kontrolu emisií z F-plynov vrátane fluórovaných uhľovodíkov (HFC) Európska únia prijala dva legislatívne akty: nariadenie o F-plynoch a smernicu MAC (Mobile Air Conditioning systems) . EEA prispieva zhromažďovaním údajov o výrobe, dovoze, vývoze, likvidácii a využívaní F-plynov v EÚ, ktoré nahlásili spoločnosti. Tieto údaje sú každoročne zverejňované v správe o fluórovaných skleníkových plynoch. (Viac na www.eea.europa.eu)