Výzva na podávanie žiadostí: Program prispôsobenia sa zmene klímy

Európska komisia hľadá žiadosti do Programu pre životné prostredie a klímu v rámci témy Adaptácia na zmenu klímy. Ciele :

  • Klimatické zmeny majú ďalekosiahle účinky, od bezprecedentných lesných požiarov, horúčav, sucha, záplav alebo iných extrémnych udalostí až po pomaly nastupujúce procesy, ako je dezertifikácia, strata biodiverzity, acidifikácia oceánov alebo stúpanie hladiny morí.
  • Projekty v rámci tejto oblasti by mali pomôcť:
    • Zabezpečiť neustály pokrok pri zvyšovaní adaptačnej kapacity, posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči klimatickým zmenám, ako to vyžaduje článok 5 Európskeho klimatického zákona
    • Dosiahnuť dlhodobú víziu stratégie EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy, že v roku 2050 bude EÚ spoločnosťou odolnou voči zmene klímy, ktorá sa plne prispôsobí nevyhnutným vplyvom zmeny klímy.

(Viac na fundsforngos.org/