Klimatické zmeny ohrozujú stredoeurópske lesy: Naliehavá výzva na rôznorodé zalesňovanie

V strednej Európe podkôrny hmyz a suchá v poslednom čase viedli k úhynu stromov na tisíckach hektárov, ako vysvetľujú rakúski a nemeckí vedci. Títo vedci skúmali vhodnosť 69 pôvodných druhov stromov na opätovné zalesňovanie v poškodených oblastiach.

Výskum zistil, že v niektorých oblastiach takmer neexistujú žiadne druhy stromov, ktoré by boli dostatočne flexibilné na to, aby sa do konca storočia vyrovnali s postupujúcou klimatickou zmenou. Výsledky štúdie boli uverejnené v časopise „Nature Ecology and Evolution“, uvádza agentúra APA. (Viac na vol.at)