ESMA dokončuje usmernenia o používaní ESG alebo výrazov súvisiacich s udržateľnosťou v názvoch fondov

Dnešná publikácia nasleduje po  konzultácii  ESMA o usmerneniach z novembra 2022, ktorá sa skončila vo februári 2023. Dokončené usmernenia sa očakávali pred koncom roka 2023. V decembri 2023 ESMA poskytol aktuálne informácie o oneskorení. Po začatí prác na usmerneniach pokročilo preskúmanie smerníc AIFMD a PKIPCP na úrovni EÚ. ESMA sa rozhodol odložiť prijatie usmernení, aby sa zabezpečilo, že výsledok týchto preskúmaní v súvislosti s názvami fondov bude možné v plnej miere zvážiť a v prípade potreby zohľadniť v usmerneniach. (Kevin Murphy, Tara O’Reilly, Ian Dillon, viac na lexology.com)