ESMA zverejňuje konečné usmernenia o názvoch fondov s použitím ESG alebo výrazov súvisiacich s udržateľnosťou

ESMA vyjadril pretrvávajúce obavy týkajúce sa rizika greenwashingu vyplývajúceho z používania ESG alebo výrazov súvisiacich s udržateľnosťou v názvoch fondov, ktoré nespĺňajú normy udržateľnosti zodpovedajúce používaniu takýchto názvov.

V novembri 2022 zverejnila konzultáciu o svojich navrhovaných usmerneniach o názvoch fondov s použitím ESG alebo výrazov súvisiacich s udržateľnosťou, v ktorých načrtla konkrétne kritériá, ktoré musia tieto fondy spĺňať. Vo vyhlásení uverejnenom v decembri 2023 ESMA potvrdil, že navrhuje vykonať niekoľko zmien a doplnení k návrhu usmernení, o ktorých sa pôvodne konzultovalo na základe odpovedí prijatých v rámci konzultácie. (Cillian Bredin, Aisling O’Malley, Alanna Hannon, viac na lexology.com)