Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM)

CBAM sa bude zavádzať postupne. Prvou fázou je prechodné obdobie (1-10-2023 – 31-12-2025), ktoré sa považuje za fázu učenia. Počas tohto obdobia musia dovozcovia pripraviť správu s výpočtom emisií uvoľnených počas výroby dovážaného tovaru (ďalej len „vložené emisie“).

Tieto vložené emisie pozostávajú z:

 1. Priame emisie uvoľňované z výrobného procesu a z výroby tepla použitého vo výrobnom procese bez ohľadu na miesto výroby tohto tepla.
 2. Nepriame emisie uvoľnené pri výrobe elektriny použitej vo výrobnom procese bez ohľadu na miesto výroby tejto elektriny.
 3. V niektorých prípadoch aj priame a nepriame emisie z príslušných vstupných materiálov (prekurzorov).

Počas tejto fázy sa tieto emisie ešte nebudú vyberať. Orgány však môžu uložiť pokutu, ak si ohlasovaciu povinnosť nesplní. Záverečná fáza sa potom začne 1. januára 2026.

 • Od roku 2026 do roku 2033 sa budú postupne zdaňovať vložené emisie pre CBAM tovary. Bezplatné prideľovanie kvót v rámci EU ETS bude postupne zrušené.
 • Od roku 2034 sa bude zdaňovať 100 % vložených emisií z tovaru CBAM. Na tento tovar sa v rámci EU ETS nebudú prideľovať žiadne bezplatné kvóty.

Prvá fáza zavádzania tohto mechanizmu sa zameriava na tovar, ktorý predstavuje najväčšie riziko úniku uhlíka. Tento tovar sa ďalej označuje ako tovar CBAM a zahŕňa nasledujúce sektory:

 • Cement
 • Elektrina
 • Hnojivá
 • Železo a oceľ
 • hliník
 • Vodík

Ak dovážate tovar zaradený do jedného z kódov komodít (kódy KN) uvedených v tomto zozname v hodnote vyššej ako 150 EUR za zásielku, mali by ste pokračovať v čítaní. Ak váš tovar nespadá do rozsahu tohto zoznamu, stále môžete pokračovať v čítaní, ak vás táto téma zaujíma. (Tim Hesselink, Ton Bendercher, Britt van Beveren, viac na lexology.com)