Regulácia CBAM a jej vplyv na balkánske spoločnosti v sektoroch železa a ocele, cementu, hnojív, hliníka, vodíka a elektriny

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc EÚ (ďalej len „CBAM“) bol zriadený nariadením CBAM (EÚ) 2023/956 (ďalej len „nariadenie CBAM“), ktoré nadobudlo účinnosť v máji 2023. Ide o systém uhlíkových taríf zavedený ako súčasť Cieľom EÚ je znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %.

Hoci CBAM nie je prvým a jediným mechanizmom zameraným na znižovanie emisií, bol špeciálne navrhnutý tak, aby reagoval na únik uhlíka, ku ktorému dochádza, keď spoločnosti, ktoré chcú znížiť náklady, presúvajú výrobu do krajín s menej prísnymi klimatickými politikami. Výsledkom je, že výrobky z EÚ sa nahrádzajú výrobkami z tretích krajín, ktoré sú lacnejšie, ale aj uhlíkovo náročnejšie. (Srđana Petronijević, Nina Rašljanin, viac na lexology.com)