Zhodnotenie pokroku a podpora nových príležitostí

Pred  dňa 23. mája 2024 nová odhaľuje pokrok a priority misie v jej činnosti zameranej na boj proti zmene klímy. Správa o činnosti predstavuje úspešné príbehy, údaje, postrehy a inovatívne projekty misií, ktorých cieľom je podporiť regionálne a miestne orgány pri príprave na dôsledky zmeny klímy.

Od výskumu, ktorý informuje o inteligentnejších  adaptačných stratégiách až po inovatívne projekty, ktoré posilňujú odolnosť našich komunít, každý úspešný príbeh podčiarkuje zásadný význam adaptácie pri konfrontácii s klimatickou krízou. (Viac na climate.ec.europa.eu)