Čo je to vlastne CO2 a akú úlohu zohráva v našej atmosfére?

CO2 je bezfarebný plyn bez zápachu. Skladá sa z jedného atómu uhlíka a dvoch atómov kyslíka. Odtiaľ pochádza názov: oxid uhličitý, ktorý sa prirodzene vyskytuje v zemskej atmosfére. Tam hrá ústrednú úlohu v takzvanom uhlíkovom cykle. Ide o proces, ktorý reguluje výmenu uhlíka medzi atmosférou, oceánmi, pôdou, rastlinami a živočíchmi.

Rastliny zase absorbujú CO2 zo vzduchu pomocou fotosyntézy a premieňajú ho na organické zlúčeniny. Uvoľňuje sa kyslík. Tento proces reguluje rovnováhu plynov v atmosfére a život rastlín. (Fabian Peters, viac na basicthinking.de)