Opätovné preskúmanie viacdekádovej variability cirkulácie a klímy v severnom Atlantickom oceáne

Povrch svetového oceánu, najmä v severnom Atlantiku, sa už desaťročia zahrieva. Existovali obavy, že termohalinná cirkulácia a základné klimatické premenné, ako je teplota a slanosť morskej vody, by mohli v reakcii na toto povrchové otepľovanie prejsť podstatnými zmenami. Atlantický poludníkový prevratný obeh (AMOC) sa za posledné storočie výrazne zmenil a možno sa v posledných desaťročiach spomalil. Obavy o budúcnosť klímy v severnom Atlantickom oceáne sú preto oprávnené. Kľúčom k pochopeniu súčasnej klimatickej trajektórie v Severnom Atlantiku je identifikovať, ako desaťročná klíma reaguje na prebiehajúce otepľovanie povrchu. Tento problém sa rieši pomocou údajov in-situ z atlasu svetového oceánu pokrývajúceho roky 1955 – 1964 až 2005 – 2017 a z projektu opätovnej analýzy SODA za posledné desaťročia rokov 1980 – 2019 ako odtlačkov prstov trojrozmernej cirkulácie v severnom Atlantiku a dynamiky AMOC. (Alexej Mišonov, Dan Seidov, viac na frontiersin.org)